Ebatfin

İşinizi Geliştirmek için Finansal Çözümler

Bankacılık sektörüne girmek isteyen yatırımcılar için iş modelinin belirlenmesi, kuruluş ve faaliyet izin süreçlerinin yönetilmesi; firmaların kurumsal ve finansal yönetim, vergi ve sosyal güvenlik ile denetim alanlarında desteklenmesi; yenilebilir enerji alanında tüm süreçlerin uçtan uca yürütülmesi ve tüm bu alanlarda güncel fırsatlardan yararlanılmasına yardımcı olmak en büyük önceliğimiz.

Özellikli Şirket Kuruluşu

Banka, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu ile Yetkili Müessese kurmak isteyen yeni yatırımcılar ile kuruluş ya da faaliyet izin sürecinde bulunanlar için iş modelinin belirlenmesinden, stratejik 5 yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına, kuruluş izni, müteakiben faaliyet izninin alınması ile faaliyete başlama süreçlerinde üçüncü taraf entegrasyonları da düşünülerek optimum bir planlama yapıyoruz.

Finansal Hizmetler

Müşterilerimizin sermaye yatırımlarını ve şirket değerini muhafaza edip geliştirmek için finansal konularda çözümler üretiyoruz.

Kurumsal Yönetim

Yönetim, İcra Kurulu gibi mekanizmaların oluşturulması, iç kontrol ve denetim yapısının işlevsel hale getirilmesi, hızlı ve doğru karar alma süreçleri için etkin ve sürdürülebilir bir yönetim raporlama sisteminin kurulması, yönetim kurulu danışmanlığı gibi kurumsal yönetimin önemli bileşenleri hakkında danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Yatırım Danışmanlığı

Müşterilerimizin yatırım karar ve tercihlerinde, yardımcı olarak rakipleri karşısında fark doğuracak sonuçlar elde etmelerine ve sektördeki konumlarını güçlendirmelerine destek veriyoruz.

Hakkımızda

Biz Kimiz?

Kurucu ortakların Bankacılık sektöründeki 20 yıla varan profesyonel yaşamları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeleriyle;

Yine profesyonel yaşamlarında gözlemledikleri, ihtiyaç olduğunu düşündükleri alanlara birikimlerini aktarma,

Reel ve finansal sektör oyuncularını güven esaslı ortak bir zeminde buluşturma,

Hizmetlerimiz

Özellikli Şirket Kuruluşu

Banka Lisans ve Faaliyet İzni Alınması

Bankacılık sektörüne girmek isteyen yeni yatırımcılar için iş modelinin belirlenmesi, stratejik 5 yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, kuruluş izni, müteakiben faaliyet izninin alınması ile faaliyete başlama süreçlerinde üçüncü taraf entegrasyonları da düşünülerek bankanın faaliyetlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi.

Yeni Kurulan Bankalar için Ürün ve İş Modeli Desteği

Bankaya gelir getirici ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin doğru müşteri kitlesine pazarlanması, bankanın hedefleri doğrultusunda müşterilere sunulacak her bir hedef ürün için gerekli faaliyet süreçlerinin oluşturulması.

Yetkili/Sınırlı Yetkili Müessese

Şirket kurucu ortaklarımızın konu şirket kuruluşlarına ilişkin geçmişte yaşamış oldukları deneyimler sayesinde özellikli şirket kuruluşlarınızda verimli ve etkin çözüm önerilerimizle tüm gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Ödeme/Elektronik Para/Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu

Şirket kurucu ortaklarımızın konu şirket kuruluşlarına ilişkin geçmişte yaşamış oldukları deneyimler sayesinde özellikli şirket kuruluşlarınızda verimli ve etkin çözüm önerilerimizle tüm gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sunuyoruz.